Monthly Archives: พฤษภาคม 2019

ตรวจเยี่ยมและขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมแปลงใหญ่ปาล์ม

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นายธาร นวลนึก เกษ … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ตรวจเยี่ยมและขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมแปลงใหญ่ปาล์ม

ระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V system)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นายธเรศ ไข่มุกข์ … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V system)

โครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนสุราษฎร์ธานี

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นายธเรศ ไข่มุกข์ … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน โครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนสุราษฎร์ธานี

โครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนสุราษฎร์ธานี

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายธเรศ ไข่มุกข์ … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน โครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนสุราษฎร์ธานี

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายธเรศ ไข่มุกข์ เ … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน

วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2562 นายธเรศ ไข่มุกข์ … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน

แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ต.คลองไทร

วันที่ 25 เมษายน 2562 นายธเรศ ไข่มุกข์ เ … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ต.คลองไทร

จัดกระบวนการเรียนรู้ ครั้งที่ 3

วันที่ 18 เมษายน 2562 นายธเรศ ไข่มุกข์ เ … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดกระบวนการเรียนรู้ ครั้งที่ 3

พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

วันที่ 9 เมษายน 2562 นายธเรศ ไข่มุกข์ เก … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นายธเรศ ไข่มุก … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ