Category Archives: ประชุม/อบรม

เกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤษภาคม 2565

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษต … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน เกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤษภาคม 2565

เกษตรอำเภอท่าฉาง ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษต … Continue reading

Posted in ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน เกษตรอำเภอท่าฉาง ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์

ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

วันที่ 1 เมษายน 2565 นายกวี ดำพลับ เกษตร … Continue reading

Posted in ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ ครั้งที่ 2

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายกวี ดำพลับ … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ ครั้งที่ 2

ร่วมประชุมหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการเกษตร และหารือเตรียมความพร้อมจัดงาน Field day 2565

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายกวี ดำพลับ เ … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมประชุมหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการเกษตร และหารือเตรียมความพร้อมจัดงาน Field day 2565

จัดเวทีพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ครั้งที่ 2

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นายกวี ดำพลับ เ … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดเวทีพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ครั้งที่ 2

ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นายกวี ดำพลับ เ … Continue reading

Posted in ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก GIZ ประชุมคณะกรรมการ RSPO วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลคลองไทร และวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลท่าเคย

วันที่ 21 มกราคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษต … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, งานสถาบัน, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก GIZ ประชุมคณะกรรมการ RSPO วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลคลองไทร และวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลท่าเคย

ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอท่าฉาง (ก.ช.ภ.อ.ท่าฉาง)

วันที่ 19 มกราคม 2565 นายสิทธิชัย ไทยเจร … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอท่าฉาง (ก.ช.ภ.อ.ท่าฉาง)

จัดเวทีพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

วันที่ 11 มกราคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษต … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, งานอารักษ์ขาพืช, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดเวทีพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน