Category Archives: ประชุม/อบรม

ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนตุลาคม

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษตร … Continue reading

Posted in ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนตุลาคม

ประชุมสัญจรคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่าเคย

วันที่ 15 กันยายน 2565 นายกวี ดำพลับ เกษ … Continue reading

Posted in ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | Leave a comment

ร่วมประชุมหมู่บ้านและประชาคมตรวจสอบข้อมูลเพาะปลูกพืช

วันที่ 5 กันยายน 2565 นายกวี ดำพลับ เกษต … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมประชุมหมู่บ้านและประชาคมตรวจสอบข้อมูลเพาะปลูกพืช

ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนกันยายน

วันที่ 5 กันยายน 2565 นายกวี ดำพลับ เกษต … Continue reading

Posted in ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนกันยายน

ประชุมสัญจรคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่าเคย

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษ … Continue reading

Posted in ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมสัญจรคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่าเคย

ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนสิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 นายกวี ดำพลั … Continue reading

Posted in ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนสิงหาคม 2565

ร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษ … Continue reading

Posted in ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนกรกฎาคม

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษต … Continue reading

Posted in ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนกรกฎาคม

ประชุมคณะกรรมการ ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายกวี ดำพลับ เก … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมคณะกรรมการ ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ ครั้งที่ 3/2565

ประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ระดับอำเภอ

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายกวี ดำพลับ เก … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ระดับอำเภอ