Category Archives: งานนโยบายภาครัฐฯ

ขยายพันธุ์ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรพื้นบ้านต้านภัยโควิด-19

วันที่ 23-24 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่สำน … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ขยายพันธุ์ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรพื้นบ้านต้านภัยโควิด-19

แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลท่าเคย ตรวจรับรถแทรกเตอร์คูโบต้า 60 แรงม้า

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 นายธวัช วรรณดี นั … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลท่าเคย ตรวจรับรถแทรกเตอร์คูโบต้า 60 แรงม้า

ติดตามสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชมะพร้าว

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นายสาวิตร ชุมจินดา … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ติดตามสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชมะพร้าว

แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันเปิดซองประมูลการสร้างลานเทปาล์มน้ำมัน

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการแปลงใหญ … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันเปิดซองประมูลการสร้างลานเทปาล์มน้ำมัน

ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการขุดสระของเกษตรกร โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นางสาววราพร หลวงป … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการขุดสระของเกษตรกร โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลท่าเคยผลิตปุ๋ยหมักเพื่อลดต้นทุน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นางสาววราพร หลวงป … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลท่าเคยผลิตปุ๋ยหมักเพื่อลดต้นทุน

จัดเวทีถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการดินและปุ๋ย

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดเวทีถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการดินและปุ๋ย

ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากภัยธรรมชาติ (วาตภัย)

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากภัยธรรมชาติ (วาตภัย)

ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรต้นแบบเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นางสาววราพร หลวง … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรต้นแบบเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการ ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ (ครั้งที่ 3/2564)

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นางสาววราพร หลวง … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการ ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ (ครั้งที่ 3/2564)