Category Archives: งานนโยบายภาครัฐฯ

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565

วันที่ 28 กันยายน 2565 นายกวี ดำพลับ เกษ … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565

ร่วมกิจกรรมมอบบ้านหลังใหม่ครัวเรือนเปราะบาง อำเภอท่าฉาง

วันที่ 23 กันยายน 2565 นายกวี ดำพลับ เกษ … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมกิจกรรมมอบบ้านหลังใหม่ครัวเรือนเปราะบาง อำเภอท่าฉาง

ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2565

วันที่ 15 กันยายน 2565 นายกวี ดำพลับ เกษ … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2565

ร่วมต้อนรับคณะสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Freshy 2511) เยี่ยมชมพื้นที่บ่อน้ำพุร้อนเค็ม บ้านธารน้ำร้อน หมู่ที่ 1 ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 13 กันยายน 2565 นายกวี ดำพลับ เกษ … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมต้อนรับคณะสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Freshy 2511) เยี่ยมชมพื้นที่บ่อน้ำพุร้อนเค็ม บ้านธารน้ำร้อน หมู่ที่ 1 ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมการก่อสร้างบ่อเติมน้ำใต้ดิน (ธนาคารน้ำใต้ดิน)

วันที่ 13 กันยายน 2565 นายกวี ดำพลับ เกษ … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมการก่อสร้างบ่อเติมน้ำใต้ดิน (ธนาคารน้ำใต้ดิน)

ร่วมปล่อยปลาและตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว/ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง

วันที่ 9 กันยายน 2565 นายกวี ดำพลับ เกษต … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมปล่อยปลาและตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว/ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง

ร่วมประชุมหมู่บ้านและประชาคมตรวจสอบข้อมูลเพาะปลูกพืช

วันที่ 5 กันยายน 2565 นายกวี ดำพลับ เกษต … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมประชุมหมู่บ้านและประชาคมตรวจสอบข้อมูลเพาะปลูกพืช

ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2565

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษ … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2565

ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2565

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษ … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2565

ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2565

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษ … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2565