Category Archives: งานนโยบายภาครัฐฯ

ลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบพื้นที่เสียหายของผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย)

วันที่ 16 มกราคม 2566นายกวี ดำพลับ เกษตร … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบพื้นที่เสียหายของผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย)

ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี พ.ศ.2566

วันที่ 10 มกราคม 2566นายกวี ดำพลับ เกษตร … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี พ.ศ.2566

ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการ และด่านชุมชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 อำเภอท่าฉาง

วันที่ 4 มกราคม 2566นายกวี ดำพลับ เกษตรอ … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการ และด่านชุมชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 อำเภอท่าฉาง

ร่วมโครงการ “เข้าวัด จัดปิ่นโตถวายภัตตาหาร สืบสานวิถีธรรม นำบริการสู่ประชาชน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี”

วันที่ 22 ธันวาคม 2565นายกวี ดำพลับ เกษต … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมโครงการ “เข้าวัด จัดปิ่นโตถวายภัตตาหาร สืบสานวิถีธรรม นำบริการสู่ประชาชน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี”

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 19 ธันวาคม 2565นายกวี ดำพลับ เกษต … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

จัดเวทีวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพชุมชน โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษต … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดเวทีวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพชุมชน โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษต … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

จัดเตรียมสถานที่ “วันดินโลก”

วันที่ 4 ธันวาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษต … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดเตรียมสถานที่ “วันดินโลก”

ร่วมโครงการ “เข้าวัด จัดปิ่นโตถวายภัตตาหาร สืบสานวิถีธรรม นำบริการสู่ประชาชน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี”

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายกวี ดำพลับ เ … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมโครงการ “เข้าวัด จัดปิ่นโตถวายภัตตาหาร สืบสานวิถีธรรม นำบริการสู่ประชาชน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี”

ร่วมเป็นกำลังใจและสนับสนุนเงิน แก่โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายกวี ดำพลับ เ … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมเป็นกำลังใจและสนับสนุนเงิน แก่โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู