Category Archives: งานนโยบายภาครัฐฯ

เกษตรท่าฉาง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปี 2565

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษ … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน เกษตรท่าฉาง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปี 2565

เกษตรอำเภอท่าฉางร่วมต้อนรับสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษต … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน เกษตรอำเภอท่าฉางร่วมต้อนรับสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

เกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤษภาคม 2565

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษต … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน เกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤษภาคม 2565

ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา สำนักงานพัฒนาชุมชน

วันที่ 29 เมษายน 2565 นายกวี ดำพลับ เกษต … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา สำนักงานพัฒนาชุมชน

ลงพื้นที่ ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ “วุฒิสภา”

วันที่ 27 เมษายน 2565 นายกวี ดำพลับ เกษต … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ “วุฒิสภา”

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

วันที่ 26 เมษายน 2565 นายกวี ดำพลับ เกษต … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

เกษตรอำเภอท่าฉาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และทางน้ำ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565

วันที่ 16 เมษายน 2565 นายกวี ดำพลับ เกษต … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน เกษตรอำเภอท่าฉาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และทางน้ำ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565

ร่วมเปิดจุดบริการร่วมบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565

วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. นายก … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมเปิดจุดบริการร่วมบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565

เกษตรอำเภอท่าฉางร่วมเยี่ยมเยียนครัวเรือนตกเกณฑ์จากฐานข้อมูล TPMAP ปี 2565

วันที่ 11 เมษายน 2565 นายกวี ดำพลับ เกษต … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน เกษตรอำเภอท่าฉางร่วมเยี่ยมเยียนครัวเรือนตกเกณฑ์จากฐานข้อมูล TPMAP ปี 2565

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

วันที่ 5 เมษายน 2565 นายกวี ดำพลับ เกษตร … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย