Category Archives: งานส่งเสริมอาชีพ

ติดตามการดำเนินงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นางสาววราพร หลวงป … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ติดตามการดำเนินงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด อำเภอท่าฉาง ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นายสิทธิชัย ไทยเจ … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด อำเภอท่าฉาง ครั้งที่ 1/2564

รับมอบกล้าไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันนี้ 11 พฤษภาคม 2564 นางสาววราพร หลวงป … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน รับมอบกล้าไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้จ้างงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 29 เมษายน 2564 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้จ้างงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ร่วมพิธีรับและส่งมอบสารอัลตร้ากรีน แคลเซียมคาร์บอเนตชนิดน้ำ

วันที่ 17 มีนาคม 2564 นางสุนิภา คีรีนารถ … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมพิธีรับและส่งมอบสารอัลตร้ากรีน แคลเซียมคาร์บอเนตชนิดน้ำ

งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 2/2564

วันอังคารที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10 … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 2/2564

ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2564

วันที่ 10-11 มีนาคม 2564 นางสาววราพร หลว … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2564

ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2564

วันที่ 8-9 มีนาคม 2564 นางสาววราพร หลวงป … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2564

ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมีนาคม

วันที่ 9 มีนาคม 2564 นางสาววราพร หลวงปลอ … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมีนาคม

ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2564

วันที่ 8-9 มีนาคม 2564 นางสาววราพร หลวงป … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2564