Category Archives: งานส่งเสริมอาชีพ

จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมัน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปาล์มน้ำมัน

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายกวี ดำพลับ เก … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมัน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปาล์มน้ำมัน

จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมัน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปาล์มน้ำมัน

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นายกวี ดำพลับ เก … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมัน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปาล์มน้ำมัน

ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2565

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายกวี ดำพลับ เก … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2565

จัดเวที Focus Group ประเมินข้อมูลระดับอำเภอ ครั้งที่ 3

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายกวี ดำพลับ เกษ … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดเวที Focus Group ประเมินข้อมูลระดับอำเภอ ครั้งที่ 3

ประชุมติดตามคาดคะเนสถานการณ์ผลไม้ระดับอำเภอ ครั้งที่ 2

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นายกวี ดำพลับ เกษ … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมติดตามคาดคะเนสถานการณ์ผลไม้ระดับอำเภอ ครั้งที่ 2

ร่วมกิจกรรมถ่ายทอดสด รายการแหลงข่าวชาวใต้สัญจร ภายใต้งาน “มีอะไรดี ที่ท่าฉาง”

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นายกวี ดำพลับ เกษ … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมกิจกรรมถ่ายทอดสด รายการแหลงข่าวชาวใต้สัญจร ภายใต้งาน “มีอะไรดี ที่ท่าฉาง”

จัดเวที Focus Group ประเมินข้อมูลระดับอำเภอ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษ … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดเวที Focus Group ประเมินข้อมูลระดับอำเภอ

เกษตรท่าฉาง มอบต้นกล้าพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวแก่ครัวเรือนตกเกณฑ์ ด้านมิติด้านรายได้ หวัง “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้”

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษ … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน เกษตรท่าฉาง มอบต้นกล้าพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวแก่ครัวเรือนตกเกณฑ์ ด้านมิติด้านรายได้ หวัง “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้”

ประชุมสัญจรคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่าเคย

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษ … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมสัญจรคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่าเคย

เกษตรท่าฉาง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปี 2565

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษ … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน เกษตรท่าฉาง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปี 2565