Category Archives: งานส่งเสริมอาชีพ

แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันเปิดซองประมูลการสร้างลานเทปาล์มน้ำมัน

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการแปลงใหญ … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันเปิดซองประมูลการสร้างลานเทปาล์มน้ำมัน

ร่วมตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตผลิตกัญชง

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นางสาววราพร หลวงป … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตผลิตกัญชง

ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการขุดสระของเกษตรกร โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นางสาววราพร หลวงป … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการขุดสระของเกษตรกร โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลท่าเคยผลิตปุ๋ยหมักเพื่อลดต้นทุน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นางสาววราพร หลวงป … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลท่าเคยผลิตปุ๋ยหมักเพื่อลดต้นทุน

ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนงานวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นางสาววราพร หลวงป … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนงานวิสาหกิจชุมชน

ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรเจ้าของภูมิปัญญาการผลิตน้ำตาลโตนด

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรเจ้าของภูมิปัญญาการผลิตน้ำตาลโตนด

จัดเวทีถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการดินและปุ๋ย

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดเวทีถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการดินและปุ๋ย

ติดตามกลุ่มส่งเสริมอาชีพ (กลุ่มรักษ์นาตำบลเสวียด)

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ติดตามกลุ่มส่งเสริมอาชีพ (กลุ่มรักษ์นาตำบลเสวียด)

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นางใจทิพย์ ด่านปรี … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรต้นแบบเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นางสาววราพร หลวง … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรต้นแบบเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารจังหวัดสุราษฎร์ธานี