Category Archives: งานส่งเสริมอาชีพ

เกษตรท่าฉาง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปี 2565

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษ … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน เกษตรท่าฉาง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปี 2565

ติดตามและเยี่ยมเยียนการดำเนินกิจกรรมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษ … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ติดตามและเยี่ยมเยียนการดำเนินกิจกรรมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา สำนักงานพัฒนาชุมชน

วันที่ 29 เมษายน 2565 นายกวี ดำพลับ เกษต … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา สำนักงานพัฒนาชุมชน

จัดกระบวนการส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปาล์มน้ำมัน

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษต … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดกระบวนการส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปาล์มน้ำมัน

จัดกระบวนการส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปาล์มน้ำมัน

วันที่ 9 มีนาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษตร … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดกระบวนการส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปาล์มน้ำมัน

ร่วมต้อนรับคณะทำงานฯ ติดตามผลการนำนวัตกรรมสู่ชุมชน

วันที่ 4 มีนาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษตร … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมต้อนรับคณะทำงานฯ ติดตามผลการนำนวัตกรรมสู่ชุมชน

ส่งเสริมการผลิตทุเรียนคุณภาพ สู่มาตรฐาน GAP

วันที่ 3 มีนาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษตร … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ส่งเสริมการผลิตทุเรียนคุณภาพ สู่มาตรฐาน GAP

ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมเยียนเกษตรกรปราดเปรื่อง

วันที่ 1 มีนาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษตร … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมเยียนเกษตรกรปราดเปรื่อง

จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2565

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายกวี ดำพลับ … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2565

จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer เวทีที่ 2 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายกวี ดำพลับ … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer เวทีที่ 2 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)