Category Archives: งานอารักษ์ขาพืช

ประชุมชี้เเจงแนวทางการป้องกันกำจัดหนอนปลอกเล็กในปาล์มน้ำมัน

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษต … Continue reading

Posted in งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมชี้เเจงแนวทางการป้องกันกำจัดหนอนปลอกเล็กในปาล์มน้ำมัน

ติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนปลอกเล็กศัตรูปาล์มน้ำมัน

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษต … Continue reading

Posted in งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนปลอกเล็กศัตรูปาล์มน้ำมัน

ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมเยียนการดำเนินกิจกรรมของ ศจช.เครือข่าย

วันที่ 29 เมษายน 2565 นายกวี ดำพลับ เกษต … Continue reading

Posted in งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมเยียนการดำเนินกิจกรรมของ ศจช.เครือข่าย

ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้การป้องกันกำจัดหนอนปลอกเล็กในปาล์มน้ำมันและจัดตั้ง ศจช.เครือข่าย ตำบลเขาถ่าน

วันที่ 28 เมษายน 2565 นายกวี ดำพลับ เกษต … Continue reading

Posted in งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้การป้องกันกำจัดหนอนปลอกเล็กในปาล์มน้ำมันและจัดตั้ง ศจช.เครือข่าย ตำบลเขาถ่าน

ร่วมลงพื้นที่และประสานเกษตรกรร่วมให้ข้อมูลกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันที่ 28 เมษายน 2565 นายกวี ดำพลับ เกษต … Continue reading

Posted in งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมลงพื้นที่และประสานเกษตรกรร่วมให้ข้อมูลกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

บูรณาการหน่วยงานลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้การป้องกันกำจัดหนอนปลอกเล็กในปาล์มน้ำมันและจัดตั้ง ศจช.เครือข่าย ตำบลเสวียด

วันที่ 27 เมษายน 2565 นายกวี ดำพลับ เกษต … Continue reading

Posted in งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน บูรณาการหน่วยงานลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้การป้องกันกำจัดหนอนปลอกเล็กในปาล์มน้ำมันและจัดตั้ง ศจช.เครือข่าย ตำบลเสวียด

ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้การป้องกันกำจัดหนอนปลอกเล็กในปาล์มน้ำมันและจัดตั้ง ศจช.เครือข่าย ตำบลท่าฉาง

วันที่ 26 เมษายน 2565 นายกวี ดำพลับ เกษต … Continue reading

Posted in งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้การป้องกันกำจัดหนอนปลอกเล็กในปาล์มน้ำมันและจัดตั้ง ศจช.เครือข่าย ตำบลท่าฉาง

ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้การป้องกันกำจัดหนอนปลอกเล็กในปาล์มน้ำมันและจัดตั้ง ศจช.เครือข่าย ตำบลคลองไทร

วันที่ 25 เมษายน 2565 นายกวี ดำพลับ เกษต … Continue reading

Posted in งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้การป้องกันกำจัดหนอนปลอกเล็กในปาล์มน้ำมันและจัดตั้ง ศจช.เครือข่าย ตำบลคลองไทร

สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมจัดงานรณรงค์การป้องกันกำจัดหนอนปลอกเล็กในปาล์มน้ำมันแบบผสมผสาน

วันที่ 20 เมษายน 2565 นายกวี ดำพลับ เกษต … Continue reading

Posted in งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมจัดงานรณรงค์การป้องกันกำจัดหนอนปลอกเล็กในปาล์มน้ำมันแบบผสมผสาน

ติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนปลอกเล็กศัตรูปาล์มน้ำมัน

วันที่ 16 เมษายน 2565 นายชัยพร นุภักดิ์ … Continue reading

Posted in งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนปลอกเล็กศัตรูปาล์มน้ำมัน