Category Archives: งานสถาบัน

ลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบพื้นที่เสียหายของผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย)

วันที่ 19-20 มกราคม 2566นายกวี ดำพลับ เก … Continue reading

Posted in งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบพื้นที่เสียหายของผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย)

ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 20 ธันวาคม 2565นายกวี ดำพลับ เกษต … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2566

จัดเวทีชุมชนเพื่อยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชน (ครั้งที่ 1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 14 ธันวาคม 2565นายกวี ดำพลับ เกษต … Continue reading

Posted in งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดเวทีชุมชนเพื่อยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชน (ครั้งที่ 1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

ร่วมพิธีทำบุญเปิดศูนย์วิสาหกิจชุมชนน้ำยางสดชีวภาพ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นาย กวี ดำพลับ … Continue reading

Posted in งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมพิธีทำบุญเปิดศูนย์วิสาหกิจชุมชนน้ำยางสดชีวภาพ

ติดตามการดำเนินกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนลานปาล์มชุมชน ตำบลคลองไทร

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายกวี ดำพลับ เก … Continue reading

Posted in งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ติดตามการดำเนินกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนลานปาล์มชุมชน ตำบลคลองไทร

เกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมลงพื้นที่ถ่ายทำวิดีโอเพื่อส่งเสริมการขายให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 24 ตุลาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษต … Continue reading

Posted in งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน เกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมลงพื้นที่ถ่ายทำวิดีโอเพื่อส่งเสริมการขายให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษต … Continue reading

Posted in งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ท้องถิ่นภาคใต้

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษ … Continue reading

Posted in งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ท้องถิ่นภาคใต้

ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอท่าฉาง (ก.ช.ภ.อ.ท่าฉาง)

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายสุกิจ มีพริ้ง น … Continue reading

Posted in งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอท่าฉาง (ก.ช.ภ.อ.ท่าฉาง)

ลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบพื้นที่เสียหายของผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายกวี ดำพลับ เก … Continue reading

Posted in งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบพื้นที่เสียหายของผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)