Category Archives: งานสถาบัน

ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และการสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกร

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษต … Continue reading

Posted in งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และการสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกร

ร่วมต้อนรับคณะทำงานฯ ติดตามผลการนำนวัตกรรมสู่ชุมชน

วันที่ 4 มีนาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษตร … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมต้อนรับคณะทำงานฯ ติดตามผลการนำนวัตกรรมสู่ชุมชน

ร่วมบูรณาการวิเคราะห์ความต้องการจัดทำโครงการตำบลละล้าน

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นายกวี ดำพลับ เ … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมบูรณาการวิเคราะห์ความต้องการจัดทำโครงการตำบลละล้าน

ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมเยียนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายกวี ดำพลับ เ … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมเยียนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก GIZ ประชุมคณะกรรมการ RSPO วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลคลองไทร และวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลท่าเคย

วันที่ 21 มกราคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษต … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, งานสถาบัน, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก GIZ ประชุมคณะกรรมการ RSPO วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลคลองไทร และวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลท่าเคย

ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมเยี่ยนการดำเนินกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 11 มกราคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษต … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมเยี่ยนการดำเนินกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชน

ร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบเครื่องตากแห้งกะปิแบบโรตารี่ แก่วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารตำบลท่าเคย

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายสาวิตร ชุมจินด … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบเครื่องตากแห้งกะปิแบบโรตารี่ แก่วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารตำบลท่าเคย

ประชุมอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 นายสาวิตร ชุมจินด … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานสถาบัน, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอ ครั้งที่ 1/2565

จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer เวทีที่ 1 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นางสาวมลฤดี สวัสด … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานสถาบัน, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer เวทีที่ 1 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

ประชุมขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภอ

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นายสาวิตร ชุมจินด … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภอ