Category Archives: งานสถาบัน

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ท้องถิ่นภาคใต้

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษ … Continue reading

Posted in งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ท้องถิ่นภาคใต้

ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอท่าฉาง (ก.ช.ภ.อ.ท่าฉาง)

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายสุกิจ มีพริ้ง น … Continue reading

Posted in งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอท่าฉาง (ก.ช.ภ.อ.ท่าฉาง)

ลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบพื้นที่เสียหายของผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายกวี ดำพลับ เก … Continue reading

Posted in งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบพื้นที่เสียหายของผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)

ลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบพื้นที่เสียหายของผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)

วันที่ 25 มิถุนายน 2565 นายกวี ดำพลับ เก … Continue reading

Posted in งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบพื้นที่เสียหายของผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)

ลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบพื้นที่เสียหายของผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายกวี ดำพลับ เก … Continue reading

Posted in งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบพื้นที่เสียหายของผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)

ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ เชิงชุมชน สังคม

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายกวี ดำพลับ เกษ … Continue reading

Posted in งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ เชิงชุมชน สังคม

ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และการสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกร

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษต … Continue reading

Posted in งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และการสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกร

ร่วมต้อนรับคณะทำงานฯ ติดตามผลการนำนวัตกรรมสู่ชุมชน

วันที่ 4 มีนาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษตร … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมต้อนรับคณะทำงานฯ ติดตามผลการนำนวัตกรรมสู่ชุมชน

ร่วมบูรณาการวิเคราะห์ความต้องการจัดทำโครงการตำบลละล้าน

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นายกวี ดำพลับ เ … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมบูรณาการวิเคราะห์ความต้องการจัดทำโครงการตำบลละล้าน

ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมเยียนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายกวี ดำพลับ เ … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมเยียนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร