Category Archives: หมวดหมู่

ส่งมอบปัจจัยการผลิตด้านพืช แก่เกษตรกรโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายสาวิตร ชุมจินดา … Continue reading

Posted in หมวดหมู่ | Leave a comment

ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอท่าฉาง (ก.ช.ภ.อ.ท่าฉาง)

วันที่ 2 กันยายน 2564 นายสิทธิชัย ไทยเจร … Continue reading

Posted in หมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอท่าฉาง (ก.ช.ภ.อ.ท่าฉาง)

ติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนปลอกเล็กศัตรูปาล์มน้ำมัน

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นางสาวมลฤดี สวัสด … Continue reading

Posted in หมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน ติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนปลอกเล็กศัตรูปาล์มน้ำมัน