ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำสัปดาห์

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำสัปดาห์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V system เพื่อวางเเผนเตรียมความพร้อมโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง และโครงการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรในการผลิต การแปรรูป การทำผลิตภัณฑ์ และการท่องเที่ยวเกษตร ภายใต้เเผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านการเกษตร และการคัดเลือกผลงานเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2565 พร้อมทั้งแจ้งข่าวสารงานประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Posted in ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำสัปดาห์

ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2564

วันที่ 23 ตุลาคม 2564 นายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยมีนายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอท่าฉาง เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีฯ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราฎร์ธานี ในการจัดพิธี ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2564

จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปี 2564”

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 นายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ร่วมบำรุงต้นไม้ ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ตัดเเต่งกิ่ง ตัดหญ้า บริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องใน “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ วันที่ 21 ตุลาคม 2564

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปี 2564”

ร่วมผลิตขยายเชื้อไตรโคเดอร์มา และบิวเวอร์เรียพร้อมใช้

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายธวัช วรรณดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมกับสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลปากฉลุย (ศูนย์ขยาย) ดำเนินการผลิตขยายเชื้อไตรโคเดอร์มาพร้อมใช้ จำนวน 120 กิโลกรัม และบิวเวอร์เรีย จำนวน 30 กิโลกรัม เพื่อเป็นการขยายฐานการผลิต ส่งเสริมการผลิตและการใช้ชีวภัณฑ์ ทดแทนการใช้สารเคมี เพื่อลดต้นทุนการผลิตแก่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ตามโครงการสนับสนุนการผลิตขยายชีวภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศัตรูพืชชุมชน ปี 2564 จังหวัดสุราษฎร์ธานี กิจกรรมการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการศัตรูพืชแก่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

Posted in งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมผลิตขยายเชื้อไตรโคเดอร์มา และบิวเวอร์เรียพร้อมใช้

มอบฟ้าทะลายโจรต้านโควิดให้แก่เกษตรกรในพื้นที่​อำเภอท่าฉาง

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ส่งมอบต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจรตามโครงการผลิตขยายต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร ให้แก่​ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.หลัก/ศพก.เครือข่าย) เพื่อเเจกจ่ายให้แก่สมาชิก​ ศพก. รวมทั้งเกษตรกรในพื้นที่ นำร่องในการจัดทำแปลงต้นแบบแปลงเรียนรู้พืชผักสมุนไพร ฟ้าทะลาย​โจร​ต้านโควิด​ และขยายพันธุ์แจกจ่ายในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง สำหรับไว้ใช้บริโภคให้เพียงพอต่อความต้องการต่อไป

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน มอบฟ้าทะลายโจรต้านโควิดให้แก่เกษตรกรในพื้นที่​อำเภอท่าฉาง

ส่งมอบปัจจัยการผลิตด้านพืช แก่เกษตรกรโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวจีรนุช เกลี้ยงสงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ส่งมอบปัจจัยการผลิตด้านพืชให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 8 ราย ได้แก่ ทุเรียน มะพร้าว เงาะ ละมุด ขนุน ชมพู่ เป็นต้น พร้อมทั้งร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี ร่วมส่งมอบปัจจัยการผลิต ถังหมัก กากน้ำตาล สับปะรด เพื่อผลิตน้ำหมักชีวภาพ ลดต้นทุนการผลิต ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Posted in หมวดหมู่ | Leave a comment

มอบฟ้าทะลายโจรต้านโควิดให้แก่เกษตรกร​ในพื้นที่​อำเภอท่าฉาง


วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ส่งมอบต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจรตามโครงการผลิตขยายต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร ให้แก่​ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.หลัก/ศพก.เครือข่าย) เพื่อเเจกจ่ายให้แก่สมาชิก​ ศพก. รวมทั้งเกษตรกรในพื้นที่ นำร่องในการจัดทำแปลงต้นแบบแปลงเรียนรู้พืชผักสมุนไพร ฟ้าทะลาย​โจร​ต้านโควิด​ และขยายพันธุ์แจกจ่ายในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง สำหรับไว้ใช้บริโภคให้เพียงพอต่อความต้องการต่อไป

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน มอบฟ้าทะลายโจรต้านโควิดให้แก่เกษตรกร​ในพื้นที่​อำเภอท่าฉาง

ร่วมส่งมอบปัจจัยการผลิต (ด้านปศุสัตว์) โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 30 กันยายน 2564 นางสาวจีรนุช เกลี้ยงสงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ ส่งมอบปัจจัยการผลิต (ด้านปศุสัตว์) ให้แก่เกษตรกร จำนวน 8 ราย ที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ประกอบด้วย ไก่ไข่ เป็ดเนื้อ และเป็ดไข่ รวมทั้งอาหารสัตว์ และวัสดุอุปกรณ์ รายละ 1 ชุด เพื่อใช้ในการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการฯ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมส่งมอบปัจจัยการผลิต (ด้านปศุสัตว์) โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

ติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนปลอกเล็กศัตรูปาล์มน้ำมัน

วันที่ 29 กันยายน 2564 นายธวัช วรรณดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ลงพื้นที่สำรวจและติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนปลอกเล็กศัตรูปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่ ของเกษตรกรหมู่ที่ 3 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งพบการระบาดของหนอนปลอกเล็ก จำนวน 20 ไร่ ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำวิธีการป้องกันกำจัดด้วยวิธีผสมผสาน เช่น การเขตกรรม (ตัดทางใบปาล์มน้ำมันที่ถูกหนอนปลอกเล็กทำลายมาเผาเพื่อไม่ให้เป็นเเหล่งเเพร่พันธุ์) การฉีดพ่นสารเคมีโดยเเนะนำให้ฉีดพ่นด้วยเซฟวิน 85% WP อัตรา 25-40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น 1-2 ครั้ง และหมั่นสำรวจแปลงสม่ำเสมอ แก่เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อควบคุมต่อไป

Posted in งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนปลอกเล็กศัตรูปาล์มน้ำมัน

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

วันที่ 29 กันยายน 2564 นางใจทิพย์ ด่านปรีดานันท์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วย นายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2564 รวมทั้งให้คำปรึกษาและแนะนำให้คณะกรรมการแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลท่าเคย ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารทางบัญชี ก่อนส่งให้ทางสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรวจสอบอีกครั้ง รวมทั้งตรวจเยี่ยมกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการภายใต้โครงการฯ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบของโครงการฯ ณ ที่ทำการกลุ่ม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด